Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

Earning Power

Earning Power

Rok 2017 obfitował w wiele ciekawy publikacji PMI®. Za jedną z nich możemy uznać dziesiąta już edycję światowego raportu na temat poziomu wynagrodzeń kierowników projektów, czyli „Earning Power”. Jest to jedno z niewielu źródeł, które daje nam możliwość wglądu w światowe trendy w tym obszarze. Zawiera dane zebrane w gronie 33 tysięcy respondentów, reprezentujących aż 37 krajów, w tym, co ciekawe, po raz trzeci już także Polskę. W raporcie mamy 457 respondentów z kraju nad Wisłą (dla porównania USA reprezentowało 10937 kierowników projektów, Chiny 758, Hong Kong (liczony przez PMI® osobno) 231, Niemcy 992, a np. z Rosji danych brak).

PMI® publikuje raport „Earning power” z dwuletnią częstotliwością. W skali globalnej aż 70% respondentów odpowiedziało, że ich zarobki wzrosły w przeciągu ostatniego roku (tak, pytanie dotyczyło ostatniego roku, nie ostatnich dwóch lat). Aż 26% odnotowało wzrost uposażenia przekraczający 5%. Co podkreśla PMI®, mediana wynagrodzeń kierowników projektów posiadających certyfikat PMP® (Project Management Professional) jest globalnie aż o 23% wyższa od tej, zmierzonej dla niecertyfikowanych kierowników. To doskonale uzasadnia inwestycję w tę prestiżową, międzynarodową certyfikację, przynajmniej z perspektywy kierownika projektu.

Raport jest dość obszerny (321 stron) więc pozwolimy sobie na prezentowanie jego rezultatów w kilku wpisach w naszej strefie wiedzy. Na początku skupmy się może na danych w skali globalnej, w kolejnych odcinkach zaprezentujemy dane zebrane w Polsce. Najwyższa mediana wynagrodzeń została odnotowana w Szwajcarii, gdzie dla rocznego wynagrodzenia kierownika projektu wynosi ona $130,966, czyli w przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z 15.02.2018 to 435.579,82 zł. Całkiem interesująca suma, a pamiętajmy, że jest to mediana. Na miejscu drugim uplasowały się Stany Zjednoczone z wynikiem $112,000, na trzecim Australia na poziomie $108,593. To tyle, jeżeli chodzi o kwoty sześciocyfrowe.

Polska zajęła 25 miejsce na liście 37 krajów z wynikiem $40,117, wyprzedzając takie kraje jak m. in. Turcja, Chiny, Indie, Nigeria, czy Egipt. Spośród naszych rywali grupowych na najbliższych piłkarskich mistrzostwach świata dwa kraje zostały sklasyfikowane: Japonia (wyprzedza nas z wynikiem $62,930) i Kolumbia (traci do Polaków z medianą na poziomie $30,600). Najniżej sklasyfikowany został Egipt, gdzie mediana zarobków kierowników projektów odnotowana została na poziomie $10,159 zł.

Trzymamy mocno kciuki za naszych reprezentantów, a w kolejnym naszym wpisie przyjrzymy się bliżej danym zebranym przez PMI® w Polsce.