Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

PM w IT 2018

PM w IT 2018

Liczba interesujących, czasem niestety wręcz groźnych wyzwań dla kierowników projektów IT rośnie z roku na rok w tempie błyskawicznym. Obszary wskazane przez PMI® jako aktualnie szczególnie istotne to generalne bezpieczeństwo w sieci oraz kwestia zabezpieczenia danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Wg raportu 2017 Annual Cybersecurity Report opracowanego przez Cisco liczba ostrzeżeń o cyber zagrożeniach wzrosła przez ostatnie 10 lat o 33%, a ich konsekwencje dla biznesu są coraz poważniejsze. Spośród organizacji, które doświadczyły naruszenia lub wycieku danych ze swych serwerów, ponad 1/3 oszacowała wynikającą z nich utratę szans rynkowych lub przychodów na poziomie przekraczającym 20%.

Organizacje intensyfikują swoje działania obronne. To powoduje, że wzrasta dynamicznie liczba projektów związanych z cyber bezpieczeństwem i przekłada się wprost na popyt na kierowników z doświadczeniem w projektach dotyczących bezpieczeństwa IT. W swoim raporcie Cisco potwierdza, że 90 procent organizacji, które doświadczyły zagrożeń sieciowych inwestuje w projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa, a blisko 40% organizacji uruchomiło projekty restrukturyzacyjne związane z oddzieleniem funkcji IT od funkcji bezpieczeństwa.

Dla wielu organizacji ogromnym wyzwaniem jest znalezienie odpowiednich zasobów do projektów IT, zwłaszcza w obszarze projektów związanych z data center i infrastrukturą IT. Aż 75% organizacji deklaruje, że rekrutacja do tych projektów jest ogromnym wyzwaniem. Kompetencje techniczne i doświadczenie są z pewnością mocnym wyróżnikiem wśród kandydatów. Jednak równoważą je umiejętności komunikacji i pracy zespołowej, które wciąż czasami są niefortunnie pomijane, przy doborze kandydatów. Coraz więcej projektów prowadzonych jest w wielofunkcyjnych zespołach, reprezentujących różne doświadczenie, kulturę pracy i dodatkowo rozsianych w różnych strefach czasowych. Stąd umiejętności kolaboracji, pracy zespołowej, komunikacji stają się kluczowe.