Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

O motywacji

O motywacji

Sukces projektu w dużej mierze uzależniony jest od wysokiego poziomu motywacji kierownika projektu i jego zespołu projektowego. Zarządzanie zasobami (także ludzkimi) to jeden z głównych 10 obszarów wiedzy sukcesywnie rozwijanych w PMBOK® przez PMI®. Autorzy innych standardów zarządzania projektami także podkreślają kluczową wagę motywacji zespołu w sukcesie projektu – zarówno w klasycznych, kaskadowych projektach, jak i w zespołach działających zwinnie.

Co nas tak naprawdę motywuje do pracy przy projektach? To z pewnością kwestia bardzo indywidualna. Czasami to wysokie wynagrodzenie, innym razem możliwość pracy w dojrzałym, inspirującym środowisku, jeszcze kiedy indziej może to być praca nad złożonym, trudnym projektem, który stanowi dla naszej organizacji wyzwanie. Czynników motywujących może być wiele, podobnie jak tych, które naszą motywację obniżają (np. brak wsparcia ze strony sponsora, brak wpływu na kluczowe decyzje, czy wysoki poziom zmienności wymagań interesariuszy). Właściwy balans pomiędzy tymi czynnikami powoduje, że zarówno kierownik projektu, jak i jego zespół konsekwentnie dążą do sukcesu projektu i pokonują wspólnie kolejne przeszkody.

Chcielibyśmy lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na motywację kierowników projektów zarejestrowanych w pmvalley. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę na ten temat. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału i aby podnieść państwa poziom MOTYWACJI do jej wypełnienia, zapewniamy, że każdy z uczestników badania otrzyma od pmvalley raport z jej podsumowaniem, oraz 20% zniżki na szkolenie Zarządzanie Zespołem, Komunikacją i Interesariuszami u naszego partnera merytorycznego, firmy pmexperts. Rabat możecie Państwo wykorzystać osobiście lub przekazać wskazanej osobie ze swojego zespołu.

Aby wziąć udział w badaniu kliknij tutaj.