Możesz samodzielnie zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej. Pamiętaj, że zmiana tych ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie witryny.

Change is the king!

Change is the king!

Gdy króluje zmiana, zapotrzebowanie na świeże talenty w zarządzaniu projektami rośnie. To kluczowy i jakże interesujący wniosek wypływający z najnowszego raportu na temat rynku pracy zarządzania projektami przygotowanego przez PMI® (Project Management Institute). W opublikowanym w listopadzie 2017 raporcie PMI® podkreśla, że z roku na rok rozszerza się luka pomiędzy zapotrzebowaniem organizacji na wykwalifikowanych kierowników projektów, a ich dostępnością rynkową. Tendencja ta widoczna jest od pierwszego raportu przygotowanego przez PMI® jeszcze w 2008 roku, gdy gospodarka światowa odczuwała mocno skutki kryzysu. Dzisiaj, gdy jak podaje w swych statystykach Forbes, 2017 rok przyniósł najmniejszą historycznie liczbę krajów, które odnotowały spowolnienie gospodarcze (jedynie 4) i gospodarka światowa rozkwita, luka pomiędzy zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych PM’ów, a popytem na nich rośnie.

Główne przyczyny tego wzrostu wg PMI® to:

  • Znaczący wzrost liczby stanowisk, na których w odpowiedzi na zmiany środowiska gospodarczego wymagane są kompetencje związane z zarządzaniem projektami
  • Demografia – w rozwiniętych gospodarkach spora część doświadczonych kierowników projektów opuszcza rynek pracy i przechodzi na emeryturę,
  • Intensywny wzrost zapotrzebowania na kierowników projektów w gospodarkach szybko rozwijających się (Chiny, Indie).


Tendencja ta utrzyma się przez najbliższą dekadę. Jak przewiduje w swym raporcie PMI® do 2027 roku zapotrzebowanie organizacji na wykwalifikowanych kierowników projektów wzrośnie do 87,7 miliona osób. Luka pomiędzy liczbą dostępnych kierowników projektów, a zapotrzebowaniem może wg tego samego raportu doprowadzić do utraty 208 mld USD PKB, w 11 najszybciej rozwijających się gospodarkach świata przeanalizowanych w badaniu PMI®.

Zdecydowanie można więc stwierdzić, że kierownik projektu staje się zawodem przyszłości, a zapotrzebowanie na kompetencje w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie będzie stale rosło. Warto więc rozwijać się w tym obszarze, inwestować w szkolenia, certyfikacje, ale też zdobywać nowe, międzynarodowe doświadczenia, aby w pełni stać się beneficjentem wyraźnie widocznego już trendu.